CHODOS CHODOV s.r.o.

Machines for processing of rubber and plastics

Maschinen für die Gummi- und Kunststoffverarbeitung

Stroje na zpracování pryže a plastů

 

CHODOS CHODOV s.r.o.
Nejdecká 814
CZ-357 35 Chodov u Karlových Varů
Czech Republic

tel: +420 352 619 111,    +420 352 665 421
fax: +420 352 665 487
e-mail: info@chodos.cz

 

IČO / Reg.No: 48365971
DIČ / Tax ident.No: CZ48365971
IČP: 1000848639
OR: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka č. 3981

 

Nové webové stránky se připravují / Keep calm, new website under construction