Machines for processing of rubber and plastics

Maschinen für die Gummi- und Kunststoffverarbeitung

Stroje na zpracování pryže a plastů

CHODOS CHODOV s.r.o.
Nejdecká 814
CZ-357 35 Chodov u Karlových Varů
Czech Republic

tel: +420 352 619 111,    +420 352 665 421
fax: +420 352 665 487
e-mail: info@chodos.cz

IČO / Reg.No: 48365971
DIČ / Tax ident.No: CZ48365971
IČP: 1000848639
OR: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka č. 3981

Информации на руссском языке http://www.chodos.kiev.ua

Hovoříte česky? Klikněte, prosím! Sprechen Sie deutsch? Klicken Sie, bitte! Do you speak english? Click, please!