Stroje na zpracování pryže a plastů

Tepelné / chemicko-tepelné zpracování

Tepelné / chemicko-tepelné zpracování ø
Žíhání součástí ø 1900 x 2750 mm
Nitridování součástí ø 1900 x 2750 mm 
Zušlechťování součástí ø 750 x 2750 mm
VF kalení ø 125 x 800 mm
Cementování součástí ø 500 x 700 mm
Kalení drobnějších součástí v komorových pecích do ø 125 x 800 mm
Černění součástí ø 500 x 1500 mm
Moření součástí včetně pasivace ø 500 x 2500 mm

© 2014 - 2018 CHODOS CHODOV s.r.o.