Stroje na zpracování pryže a plastů

CHODOS CHODOV s.r.o. čerpá dotace z operačního programu EU

Projekt: Úspory energie v areálu společnosti CHODOS CHODOV s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010978

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. realizuje v období 2.6.2017 - 30.6.2018 projekt podpořený Evropskou unií. Jedná se o program "Úspory energie - Výzva II", který je cíleně zaměřený na snížení energetické náročnosti. V rámci tohoto projektu byla provedena plynofikace areálu s vlastní regulační stanicí plynu, výměna stávajícího režimu vytápění na plynové zářiče, osazení lokálních plynových kotelen, zateplení střechy, výměna světlíků, oken, dveří, vrat a zateplení fasády. Dále jsme provedli modernizaci a energetickou optimalizaci nitridační a šachtové pece, výměnu světel za LED - venkovní osvětlení areálu i interiérů, nákup svařovacích agregátů.

Tyto veškeré úpravy výrazně přispějí ke snížení energetických přímých nákladů a také zvýší pracovní komfort. Celková výše dotace je 39 791 855,20 Kč.


© 2014 - 2023 CHODOS CHODOV s.r.o.