Stroje na zpracování pryže a plastů

CHODOSÁK JE TADY!

          

Milé dámy, vážení pánové!

Přinášíme Vám dlouho a netrpělivě očekávanou informaci – CHODOSÁK je na světě a brzy se dostane k Vašim rukám!

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. se často odkazuje na firemní heslo: HISTORIE ZAVAZUJE – SOUČASNOST MOTIVUJE a reklamní figurka CHODOSÁKA je s historií firmy natolik spjata, že jeho znovu oživení je logickým krokem v propagačních aktivitách firmy. K tomu, abychom mohli novou edici CHODOSÁKA vyfouknout a nabídnout veřejnosti ale vedla poměrně dlouhá a složitá cesta. Abychom mohli figurky vyrobit, museli jsme sehnat a koupit vyfukovací automat typu VA 6L 004141. To se podařilo před dvěma lety, kdy jsme koupili od plastikářské společnosti stroj, který je již z roku 1987 a je stále funkční. Nákup stroje byl pouze první krok, následovala generální údržba zakoupeného stroje. Posledním krokem, který jsme považovali za nezbytný, bylo přiblížení historie CHODOSÁKA a vzpomenutí na jeho autora, pana Josefa Bachmanna, na našem webu. Minulý týden pak proběhlo to hlavní a nejdůležitější, vyfoukli jsme nové figurky CHODOSÁKA!

Vzhledem k téměř neuvěřitelnému zájmu veřejnosti o nové figurky, jsme se rozhodli stanovit jasná a přehledná pravidla pro jejich distribuci. V prvé řadě bychom rádi oznámili, že postavička CHODOSÁKA je historicky reklamním a propagačním předmětem naší společnosti, nikdy nebyla pro firmu obchodním artiklem a tak to také zůstane – CHODOSÁKA NYNÍ NEBUDEME PRODÁVAT, ALE ROZDÁVAT!

Mezi veřejnost se tak postavička dostane třemi způsoby:

  1. Každý zaměstnanec společnosti CHODOS CHODOV s.r.o. dostane dvě figurky CHODOSÁKA
  2. O CHODOSÁKA se bude pravidelně soutěžit na našem firemním Facebooku
  3. Během letošní Vavřinecké pouti rozdáme veřejnosti 600 figurek CHODOSÁKA

Během letošní pouti bude mít CHODOS připraven vlastní stánek, kde na Vás kromě CHODOSÁKŮ bude čekat několik dalších překvapení. Podrobné informace o tom, co jsme si pro Vás na sobotu 11. srpna připravili, se dozvíte v samostatném článku na začátku měsíce srpna. Distribuce CHODOSÁKA bude probíhat výhradně v našem stánku a dostane jej každý, kdo nám přinese jakýkoliv historický artefakt spojený s CHODOSEM – například fotku, kalendář, novinový článek, propagační předmět, pohled a podobně. Ten kdo doma žádný takový předmět nemá, může přinést třeba namalovaný obrázek s motivy CHODOSU. Budeme dodržovat zásadu, že každý má nárok pouze na jednoho CHODOSÁKA, abychom uspokojili co nejvíce zájemců. Z předmětů, které nám donesete, poté uděláme malou výstavu.

Těšíme se na setkání s Vámi na Vavřinecké pouti!

 


© 2014 - 2023 CHODOS CHODOV s.r.o.