Stroje na zpracování pryže a plastů

Fakturační údaje

Název společnosti dle Obchodního rejstříku:

CHODOS CHODOV s.r.o.

Sídlo společnosti a korespondenční adresa: 

Nejdecká 814, 357 35, Chodov u Karlových Varů

Bankovní spojení:             

CZK: 1209391/0100
EUR: 19-7075130207/0100
USD: 78-3947560207/0100

Účet vedený u Komerční banky (dříve Státní banka československá) byl založen již 27.1.1976.
 

IČO:  48365971                          DIČ: CZ48365971

 

FOTO:   V roce 2017 jsme po několikáté přivítali ve společnosti předsedu představenstva a generálního ředitele KB pana Alberta Le Dirac'h (druhý zleva) a ředitele korporátní divize KB Severozápad Ing. Luďka Pavelce (zcela vpravo)

 

 

 


© 2014 - 2023 CHODOS CHODOV s.r.o.