Stroje na zpracování pryže a plastů

INOVAČNÍ VOUCHER A KREATIVNÍ VOUCHER KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO SPOLEČNOST CHODOS

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. získala i v roce 2020 dotační titul INOVAČNÍ VOUCHER KARLOVARSKÉHO KRAJE, který je využíván pro návrh a konstrukci koextruzního vytlačování. V rámci poskytnutého voucheru proběhly práce na zlepšení konkurenceschopnosti vyfukovacích automatů společnosti CHODOS, přenos navrhovaných řešení do výroby nových strojů a konečně také k uplatnění koextruzního vytlačování na trhu - prodejem vlastního výrobku společnosti. Na procesu spolupracuje naše společnost s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.  

 

V roce 2020 získala společnost CHODOS CHODOV s.r.o. taktéž KREATIVNÍ VOUCHER KARLOVARSKÉHO KRAJE, který byl využit na realizaci projektu Design vyfukovacího automatu společnosti. Cílem toho projektu je zlepšení vizuální i funkční podoby vlastního produktu a zvýšení jeho marketingové atraktivity. Na tomto projektu spolupracuje naše společnost s externím spolupracovníkem, průmyslovým designérem. 

Společnost CHODOS CHODOV v posledních 5 letech významně investovala do nových technologií a intenzivně pracuje na vývoji nových moderních vyfukovacích automatů, které mají v CHODOSU již více než 50 letou historii. Navazujeme a rozšiřujeme také 50 letou  tradici výroby vlastních vytlačovacích strojů a linek pro recyklaci plastů a vytlačování gumy.

Za poskytnutí INOVAČNÍHO VOUCHERU děkujeme Karlovarskému kraji. 

www.kr-karlovarsky.cz 

www.zivykraj.cz 


© 2014 - 2023 CHODOS CHODOV s.r.o.