Stroje na zpracování pryže a plastů

Sponzorujeme

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. byla vždy ve své dlouhé historii významným podporovatelem a mecenášem kulturního, sportovního a společenského života v širokém okolí. Od roku 2013, kdy společnost přešla do rukou současných majitelů, se snažíme navazovat na veškeré dobré tradice, spojené s pojmem CHODOS. Považujeme to za mimořádně důležité. I přesto, že od zmíněného roku 2013 společnost investuje nemalé finanční prostředky do vnitřní infrastruktury firmy, do zázemí pro své zaměstnance a do nových technologií, podpořili jsme finančně několik zajímavých projektů a přispěli jsme na činnost několika spolků a institucí v regionu. Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. je tak hrdým partnerem a podporovatelem následujících projektů:

Spolek za zachování hutě v Šindelové :  Vysoká pec v Šindelové je doložena nejméně od roku 1757. Huť byla v letech 1858-1859 přestavěna do novorománského stylu a nabyla vzhledu, který se odráží v dnešní podobě památky. K zamezení dalšího poškozování památky, byl založen „Spolek za zachování hutě v Šindelové“. Huť v Šindelové je řazena mezi 12 nejohroženějších památek tohoto druhu v České republice.    

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek: V roce 1941 byla, v souvislosti se zavedením nové technologie tlakového lití odlitků pro potřeby válečného průmyslu založena v Nejdku pracovní škola a malá dílna pro výuku praxe. V padesátých letech bylo v Nejdku otevřeno „Učiliště státních pracovních záloh“ se zaměřením na výuku učebních oborů pro chlapce nástrojař a zámečník, pro děvčata přadlena. Strojírenské obory se udržely do dnešních dnů.

NEURO – KV, s.r.o. :   NEURO – KV, s.r.o. je samostatná lékařská ordinace v oboru neurologie, sídlící v Karlových Varech.

TJ PLAMEN CHODOV: TJ Plamen Chodov je oddíl cyklistiky a florbalu, založený v Chodově v roce 1973, pravidelně se účastníci mnoha soutěží na místní i republikové úrovni. Oddíl je pořadatelem nebo spolupořadatelem cyklistických akcí širokého spektra pro aktivní cyklisty i nejširší veřejnost.

BVC CHODOV, volejbal: BVC Chodov je dívčí volejbalový klub s více jak 150 členy. Klub hraje extraligu mládeže ve volejbale a ve svých řadách má několik mládežnických reprezentantek České republiky.

Nadační fond pro podporu robotické a miniinvazivní urologie : Moderní urologie je schopna řešit až 90% onemocnění tzv. minimálně invazivními technikami (robotické, laparoskopické a endourologické operace). Bohužel tyto techniky jsou velmi náročné na technické vybavení a nejsou vždy v plném rozsahu hrazeny zdravotními pojišťovnami. Nadační fond na podporu robotické a minimálně invazivní urologie si klade za cíl pomáhat rozvoji těchto moderních urologických technik.

Vydání knihy prof. MUDr. Josefa Dvořáka, DrSc. : Pan profesor Josef Dvořák je jeden z nejvýznamnějších doktorů v České republice v jeho specializovaném oboru. Byl také vyznamenám jako čestný občan Karlových Varů a stále je aktivní při tvorbě nových koncepcí zdravotnictví v Karlovarském kraji. Pana doktora si velice vážíme za jeho odborný přínos ale také jako obětavého a charakterově výborného člověka. Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. finančně podpořila vydání jedné z jeho odborných publikací.

 

Přestože prioritou společnosti CHODOS CHODOV s.r.o. bude i nadále investice do vlastních zaměstnanců a nových technologií výroby, přijímáme svůj díl společenské odpovědnosti za život v našem regionu a podporujeme mnohé projekty a subjekty. Děláme to srdcem a rádi!

 

 

 

 

 

 


© 2014 - 2023 CHODOS CHODOV s.r.o.