Stroje na zpracování pryže a plastů

INVESTICE DO AREÁLU SPOLEČNOSTI POKRAČUJÍ I V ROCE 2019

I v letošním roce bude naše firma pokračovat v intenzivní a systematické revitalizaci areálu společnosti, která započala v roce 2013 v souvislosti se změnou vlastnické struktury a vznikem rodinné firmy.

Rekonstrukce byly realizovány postupně dle důležitosti. Začali jsme rekonstrukcí šaten a zázemím pro zaměstnance, včetně sociálních zařízení. Současně jsme využili Evropské dotační fondy, bankovní úvěry a nakoupili jsme progresivní stroje a vybavení. Zaměřili jsme se na zvýšenou kvalitu pracovního prostředí – vyměnili jsme světla za přirozené ledkové osvětlení a systematicky jsme čistili dílenské i kancelářské prostory. Zrekonstruovali jsme kompletně prostory vrátnice, kde je také zcela nové oddělení kooperace. Následovaly investice do energetické stabilizace objektů, kdy bylo provedeno kompletní zateplení fasády, střechy, vyměněny světlíky, okna a vrata. Vyměnili jsme původní topení za moderní sálavé plynové.

Modernizace kanceláří, toalet, zasedací místnosti, personální místnosti, kanceláře v příjmu a kuchyňky probíhají průběžně a cíleně. 

Kromě pokračujících investic do hlavních budov se postupně začínají investovat finanční prostředky i do areálu bývalého učiliště a přilehlých staveb. V roce 2018 byly zatepleny střechy, vyměněna okna v tělocvičně a osazeno plynové vytápění. V roce 2019 bychom chtěli dokončit modernizaci tělocvičny se zázemím. Dokončena bude také kompletní rekonstrukce ubytovny v prostorách nad jídelnou, kde vzniknou dva apartmány a dále místnosti včetně společného sociálního zázemí s ubytovací kapacitou pro cca 30-40 lidí. Tento koncept vyhází z dlouhodobého strategického plánu.

I nadále tak probíhá proces, kdy finanční prostředky jsou investovány zpět do firmy, aby byl zajištěn její další intenzivní rozvoj.

Cílem investic do tělocvičny a ubytovny je opět podpořit sportovní a kulturní vyžití zaměstnanců. Tyto prostory byly v minulosti využívány zaměstnanci, ale i širokou sportovní veřejností.

               


© 2014 - 2023 CHODOS CHODOV s.r.o.