Stroje na zpracování pryže a plastů

Novodobé milníky

Rodinná firma (2013)

V roce 2013 došlo k zásadní změně vrcholového vedení společnosti. Majiteli společnosti se stali Miroslav Černý, Ing. Daniel Černý a Ing. Miroslav Černý. Společnost je od té doby plně ve vlastnictví rodiny. Majitelé zároveň tvoří vrcholný management společnosti.

V souladu s organizačními změnami byla provedena analýza stavu společnosti z hlediska zásadních procesů a činností. Byly stanoveny strategické plány a cíle včetně konkretizace úkolů pro jejich splnění.

Byl přezkoumán stav z hlediska platných certifikací (ISO 9001, ISO 3834-2) a potvrzeno pokračování v těchto činnostech. V tomto roce byla podepsaná dlouhodobá smlouva o obchodní spolupráci mezi firmou CHODOS a firmou HERBERT.

Ze základního principu „rodinné“ firmy je splněn předpoklad pro moderní a efektivní řízení a zabezpečení rozvoje společnosti.

 

 

Investice (2014)

Byla provedena analýza stavu a vybavení společnosti v oblastech:

 1. výrobní prostředky, stroje a zařízení
 2. infrastruktura /pracovní prostředí

Zahájena realizace investic s využitím Evropských fondů. Stanovení středně a dlouhodobých plánů v daných oblastech s cílem obměny, modernizace = produktivita, konkurenceschopnost.

Realizované investice do technologií:

Obrábění

 • Výkonné CNC soustružení až do délky 4500mm. ( Masturn 4500)
 • Poháněné nástroje, možnost frézování a vrtání při soustružení dílců. CNC soustružení menších dílců, zpracování tyčového materiálu, protivřeteno ( SP430, SP180)
 • Vodorovné CNC frézování a vyvrtávání na stolových typech strojů typu WH10, WHN 13 – produktivita, kvalita, moderní technologie nástrojového vybavení
 • MIG/MAG svářečky Lorch (produktivita a kvalita stehování a sváření)

Kontrola kvality

Měření velkých vnitřních i vnějších rozměrů v provozních podmínkách (TESA Unimaster)

Ostatní (infrastruktura, komunikační a informační systémy)

 • implementace nového informačního systému pro efektivní řízení procesů a činností
 • rozsáhlé stavební úpravy v hlavní budově, modernizace vrátnice a oddělení kooperace
 • zahájení realizace vnitřních úprav a reorganizace pracovišť, zlepšení pracovního prostředí a podmínek
 • rozsvítili jsme logo společnosti na střeše hlavní budovy - srdce a symbol společnosti CHODOS
 • zavedli jsme nové technologie laserového pálení - vybudování pracoviště a dokončení realizace nákupu laserového pálícího stroje a hydraulického ohraňovacího lisu Trumpf.
 • vybudovali jsme nové šatny a moderní sociální zázemí pro zaměstnance

 

 

Vlastní produkt (2017)

 • Dokončení výroby a zkoušek prototypového vyfukovacího automatu VA 521
 • Byly stanoveny strategické záměry v sortimentu vyfukovacích a vytlačovacích strojů pro období 2018-20.

 Infrastruktura, pracovní prostředí

 •  Dokončení nového pracoviště Metrologie – zlepšení podmínek pro zajišťování metrologických činností
 •  Dokončena realizace zásadních investic v oblasti vytápění a zateplení výrobních a administrativních objektů a ploch

 Výrobní zařízení a technologie

 • Provedeno vyhodnocení realizovaných investic v období 2014-2016
 • Stanoveny další záměry a priority pro realizaci a předpokládaný sortiment vyráběných produktů v dalším období.

 

 

Čerpání dotace z operačního programu EU (2017-2018)

Projekt: Úspory energie v areálu společnosti CHODOS CHODOV s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010978

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. realizuje v období 2.6.2017 - 30.6.2018 projekt podpořený Evropskou unií. Jedná se o program "Úspory energie - Výzva II", který je cíleně zaměřený na snížení energetické náročnosti. V rámci tohoto projektu byla provedena plynofikace areálu s vlastní regulační stanicí plynu, výměna stávajícího režimu vytápění na plynové zářiče, osazení lokálních plynových kotelen, zateplení střechy, výměna světlíků, oken, dveří, vrat a zateplení fasády. Dále jsme provedli modernizaci a energetickou optimalizaci nitridační a šachtové pece, výměnu světel za LED - venkovní osvětlení areálu i interiérů, nákup svařovacích agregátů.

Tyto veškeré úpravy výrazně přispějí ke snížení energetických přímých nákladů a také zvýší pracovní komfort. Celková výše dotace je 39 791 855,20 Kč.


© 2014 - 2019 CHODOS CHODOV s.r.o.