Stroje na zpracování pryže a plastů

Novodobé milníky

Rodinná firma (2013)

V roce 2013 došlo k zásadní změně vrcholového vedení společnosti.
Majiteli společnosti se stali Miroslav Černý, Ing. Daniel Černý a Ing. Miroslav Černý.
Společnost je od té doby plně ve vlastnictví rodiny. Majitelé zároveň tvoří vrcholný management společnosti.

V souladu s organizačními změnami byla provedena analýza stavu společnosti z hlediska zásadních procesů a činností. Byly stanoveny strategické plány a cíle včetně konkretizace úkolů pro jejich splnění.

Byl přezkoumán stav z hlediska platných certifikací (ISO 9001, ISO 3834-2) a potvrzeno pokračování v těchto činnostech.

V tomto roce byla podepsaná dlouhodobá smlouva o obchodní spolupráci mezi firmou CHODOS a firmou HERBERT.

Ze základního principu „rodinné“ firmy je splněn předpoklad pro moderní a efektivní řízení a zabezpečení rozvoje společnosti.

Investice (2014)

Byla provedena analýza stavu a vybavení společnosti v oblastech:

 1. výrobní prostředky, stroje a zařízení
 2. infrastruktura /pracovní prostředí

Zahájena realizace investic s využitím Evropských fondů

Stanovení středně a dlouhodobých plánů v daných oblastech s cílem obměny, modernizace = produktivita, konkurenceschopnost

Realizované investice do technologií:

Obrábění

 • Výkonné CNC soustružení až do délky 4500mm. ( Masturn 4500)
 • Poháněné nástroje, možnost frézování a vrtání při soustružení dílců. CNC soustružení menších dílců, zpracování tyčového materiálu, protivřeteno ( SP430, SP180)
 • Vodorovné CNC frézování a vyvrtávání na stolových typech strojů typu WH10, WHN 13 – produktivita, kvalita, moderní technologie nástrojového vybavení
 • MIG/MAG svářečky Lorch (produktivita a kvalita stehování a sváření)

Kontrola kvality

Měření velkých vnitřních i vnějších rozměrů v provozních podmínkách (TESA Unimaster)

Ostatní (infrastruktura, komunikační a informační systémy)

 • implementace nového informačního systému pro efektivní řízení procesů a činností
 • rozsáhlé stavební úpravy v hlavní budově, modernizace vrátnice a oddělení kooperace
 • zahájení realizace vnitřních úprav a reorganizace pracovišť, zlepšení pracovního prostředí a podmínek
 • rozsvítili jsme logo společnosti na střeše hlavní budovy - srdce a symbol společnosti CHODOS

Další rozvoj (2015)

 • zavedení nové technologie laserového pálení (vybudování pracoviště a dokončení realizace nákupu laserového pálícího stroje a hydraulického ohraňovacího lisu Trumpf.
 • nové šatny a moderní sociální zázemí pro zaměstnance

Vlastní produkt (2016)

 • V rámci strategického záměru v oblasti vlastní produkt byly zahájeny konkrétní projektové a konstrukční činnosti pro realizaci výroby prototypu vyfukovacího automatu
 • Analýza procesů tepelného a chemicko-tepelného zpracování – modernizace žíhací pece
 • Realizace investice, vybudování nového pracoviště pro tryskání materiálů, svařenců dílců. 
 • Rozhodnutím vedení společnosti byl vydán zákaz kouření ve všech prostorách společnosti – nekuřácká firma.

 

Vlastní produkt (2017)

 • Dokončení výroby a zkoušek prototypového vyfukovacího automatu VA 521
 • Byly stanoveny strategické záměry v sortimentu vyfukovacích a vytlačovacích strojů pro období 2018-20.

 Infrastruktura, pracovní prostředí

 •  Dokončení nového pracoviště Metrologie – zlepšení podmínek pro zajišťování metrologických činností
 •  Dokončena realizace zásadních investic v oblasti vytápění a zateplení výrobních a administrativních objektů a ploch

 Výrobní zařízení a technologie

 • Provedeno vyhodnocení realizovaných investic v období 2014-2016
 • Stanoveny další záměry a priority pro realizaci a předpokládaný sortiment vyráběných produktů v dalším období.

© 2014 - 2018 CHODOS CHODOV s.r.o.