Stroje na zpracování pryže a plastů

Společenská odpovědnost

CHODOS CHODOV s.r.o. navazuje na více než staletou tradici spojenou s působením podniku ve městě Chodově. CHODOS byl vždy pevně svázán s děním ve městě. Aktivně se také firma podílela na společenském, sportovním a kulturním životě ve městě a regionu. Společnost tak navázala na dobré tradice, mezi které patří spolupráce se základními školami v Chodově. Podporujeme dílenskou žákovskou výuku. Dodáváme školám materiál, který žáci dále opracovávají v rámci školní výuky.

Personální oddělení průběžně monitoruje učňovská střediska, prezentuje naši společnost a nabízí podporu učňů již v průběhu studia. Společnost je významným zaměstnavatelem jak v rámci města, tak celého regionu. 

V naší společnosti probíhají nejrůznější exkurze, které jsou často iniciovány bývalými zaměstnanci, nebo i obyvateli Chodova. Zájem o exkurze nás těší a tyto akce s radostí podporujeme.

Zapojili jsme se do programu „Strategický plán rozvoje města Chodov“. Považujeme úzkou spolupráci s městem a s vrcholnými zástupci města za vzájemně podnětnou a důležitou. S vedením města Chodova jsme v pravidelném kontaktu. 

Fotografie: Chodovská Mateřídouška, s naší bývalou zaměstnankyní Evou Markovou, absolvovala exkurzi v naší firmě na jaře letošního roku


© 2014 - 2023 CHODOS CHODOV s.r.o.