Stroje na zpracování pryže a plastů

Profil

CHODOS CHODOV s.r.o. je strojírenská společnost střední velikosti. Je nástupnickou organizací státního podniku CHODOS a jedním z největších zaměstnavatelů v regionu.

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. má dlouholetou a bohatou historii, ta novodobá je spojena především s majetkově vlastnickou změnou, datovanou rokem 2013. V tomto roce se společnost stává rodinnou firmou. Spolumajitel společnosti pan Miroslav Černý koupil společně se svými syny dva podíly od původních spolumajitelů. Oba synové se stávají novými spolumajiteli společnosti.

Společnost v novém spoluvlastnickém složení převzala kompletní výrobní program a svou nynější činností navazuje a rozšiřuje tradici výroby strojů a zařízení pro gumárenský a plastikářský průmysl.

Kromě navázání na dobré tradice společnost od roku 2013 významně modernizuje strojní vybavení, rozvíjí své kooperační aktivity a investuje do zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců.              

CHODOS CHODOV s.r.o. se ve své činnosti řídí mottem ,,Historie zavazuje - současnost motivuje“.

Obchodní aktivity společnosti jsou směrovány celosvětově s důrazem na země Evropské unie. Společnost se zaměřila na zvyšování kvality a spolehlivosti a snaží   se být  dlouhodobým spolehlivým partnerem a dodavatelem pro střední i velké firmy v České republice a v Evropě.


Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. má od roku 1998 zavedený a certifikovaný systém kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015.

Certifikační firmou je LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE (LRQA).

Veškerá obchodní činnost společnosti CHODOS CHODOV s.r.o. se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami.

 


© 2014 - 2023 CHODOS CHODOV s.r.o.