Stroje na zpracování pryže a plastů

ROZHOVOR o aktuálním dění ve firmě, stejně jako výhledu do budoucnosti.

V rubrice ZE ŽIVOTA FIRMY vám dnes přinášíme rozhovor s jedním z jednatelů společnosti CHODOS.

Ing. Miroslav Černý ml. odkrývá ve svých odpovědích činnost ve firmě v uplynulých letech, aktuální kondici, ve které se CHODOS nachází a představuje také plány a vize, které má vedení společnosti do let budoucích. Mluví také o zajímavých pracovních možnostech, které se otvírají před potencionálními zájemci o práci ve firmě. Závěrem jsme v našem rozhovoru nemohli opomenout ani tradičního maskota firmy CHODOS – tolik populárního Chodosáka.

 

1.) Společnost jste převzali v roce 2013. Jaké byli první roky ve vedení firmy a na co jste nejvíce pyšní?

Po vzniku rodinné firmy v roce 2013 jsme provedli komplexní analýzu společnosti a ihned jsme započali rozsáhlou revitalizaci. Předně jsme se zaměřili na zvýšení konkurenceschopnosti nákupem progresivních strojů s využitím Evropských dotačních fondů, změnili jsme technologie a upravili některé procesy. Tím jsme také výrazně posílili výrobní soběstačnost. Dále jsme se zaměřili na zlepšení sociálního zázemí pro zaměstnance a celkového zlepšení pracovních podmínek. Od roku 2013 se každodenně zabýváme nákladovou optimalizací s cílem a heslem: „Šetřit a hledat úspory každý den“. Jsme pyšní na to, že se nám daří tyto změny realizovat postupně krok za krokem. Poděkování patří všem kolegyním a kolegům, kteří se na progresivních změnách podílejí.

2.) V jaké kondici se na startu roku 2018 nachází společnost CHODOS?

Společnost CHODOS pokračuje v dlouhodobé spolupráci se společností Herbert. V současné době máme naplněné kapacity již na osm měsíců.

V tomto roce uvedeme na trh vlastní výrobek - nový vyfukovací automat. Dále z vlastních výrobků budeme rozvíjet a koncipovat novou řadu extrudérů. Cíle máme vysoké a jejich naplnění nechceme oddalovat. Věříme, že společnost CHODOS má předpoklady a možnosti těchto cílů dosáhnout. Od roku 2013 budujeme základy dlouhodobé prosperity.

Rok 2018 bude pro nás ve znamení dokončení dotačního programu - úspory energie. Dokončili jsme plynofikaci areálu s vlastním režimem topení. Dokončíme zateplení střechy, výměnu světlíků, oken, vrat a dveří a firma dostane tzv. nový kabát – kompletně novou zateplenou fasádu s moderním barevným ztvárněním.

3.) Jaké jsou plány vedení společnosti ve střednědobém a dlouhodobém horizontu?

Nejdůležitějším střednědobým plánem je opět zavést na trh vlastní výrobky – extrudery, extruzní linky a vyfukovací automaty. Z dlouhodobého hlediska je naším cílem, aby CHODOS opět patřil k tradičním dodavatelům vlastních výrobků v oblasti plastů a pryže jednak v České republice, ale i v zahraničí. Dále se zaměřujeme na zkvalitňování a rozšiřování kooperační dlouhodobé spolupráce s našimi stálými zákazníky. Z dlouhodobého hlediska chceme samozřejmě udržet a zkvalitňovat naší tradiční a dlouholetou spolupráci se společností HERBERT. S tímto partnerem máme podepsanou dlouhodobou smlouvu o výhradní spolupráci.

4.) V současné době je v České republice nízká nezaměstnanost, co můžete nabídnout zájemcům o práci?

Zaregistrovali jsme a těší nás, že vzrůstá zájem o práci v naší firmě. Nabízíme tradici, dlouhodobou perspektivu, zlepšující se mzdové a pracovní podmínky a garanci vyplácené mzdy v řádném termínu.

Nabízíme práci pod střechou a v teple. Nabízíme práci tvůrčí, při které se každý může zdokonalovat a vzájemně a kolegiálně si předávat dlouholeté know-how. Firma není koncipována pro monotónní pásovou výrobu, ale očekává se tvůrčí přístup každého zaměstnance.

V naší společnosti je 7,5hodinová pracovní doba a každý zaměstnanec má ihned po svém nástupu nárok na pětitýdenní dovolenou, přispíváme rodinám na dětskou rekreaci, od r. 2013 nabízíme našim zaměstnancům a jejich rodinám výhodné tarify pro mobilní volání, bezpoplatkové vedení účtu u Komerční banky. Od února 2018 jsme rozšířili benefity o finanční příspěvky na stravování. Od vzniku rodinné firmy v roce 2013 jsme zvýšili průměrně mzdy o 37 %.

5.) Jaké pracovní pozice v současné době hledáte nejaktuálněji?

Pro náš rozvoj v oblasti vlastních výrobků bychom potřebovali konstruktéry, kteří by se chtěli realizovat při vývoji, konstrukci a zavádění nových výrobků. Nabízíme neopakovatelnou možnost vnést nové osobní zkušenosti do moderní koncepce vyfukovacích automatů i extrudérů. Nabízíme předání know-how našeho kolegy, který léta pracuje na vývoji vyfukovacích automatů. Přivítáme a budeme se věnovat každému zájemci, který například nechce dojíždět za prací do vzdálenějších míst.

6.) Symbolem společnosti je postavička Chodosáka. Vyrábí se stále ještě Chodosák? A jaké s ním máte plány do budoucna?

Chodosák stále žije a jako symbol firmy je oblíbený i v současné době. Každý si jistě vzpomene na dětství, jak jim babičky a dědečkové dávali do kasičky drobné mince, někdy i papírové, a jak potom mince vytahovali tajně pinzetou ven. Před dvěma lety se nám podařilo zakoupit vyfukovací automat typ VA 6L 04141, který nám umožní Chodosáky opět vyrábět. V tomto roce chceme automat uvést do provozu. Chodosák je naše srdeční záležitost a ceníme si ho jako oficiálního maskota. Vždyť si to také zaslouží i vzhledem k jeho letošním 44. narozeninám. V naší republice není mnoho firem, které se mohou prezentovat vlastním maskotem.

Každý, kdo má zájem o budoucnost našeho Chodosáka, může sledovat naše nové webové stránky a náš facebook. Zde budeme publikovat včas informace o vývoji a našem záměru využití Chodosáka pro marketingové a jiné účely.

7.) Slovo závěrem…

Naše webové stránky a facebok jsou aktivní 2 měsíce a velice nás těší vzrůstající zájem o dění a život ve firmě. Děkujeme všem příznivcům, kteří se podílí na sdílení a prezentaci naší firmy. Jako rodina chceme navázat na bohatou a neopakovatelnou historii společnosti CHODOS, tuto tradiční strojírenskou českou značku rozvíjet a udržet ji i pro budoucí generace


© 2014 - 2023 CHODOS CHODOV s.r.o.