Stroje na zpracování pryže a plastů

Certifikace

Zavedený a certifikovaný systém managementu kvality podle standardu ISO 9001:2015 je jedním ze základních nástrojů pro efektivní řízení společnosti.
V systému kvality jsou zahrnuty všechny rozhodující procesy a činnosti včetně personálu a to od návrhu produktu až po jeho dodání zákazníkům. Hlavní procesy jsou jednoznačně identifikovány a popsány v interních dokumentovaných postupech. Procesy jsou trvale sledovány a přezkoumávány včetně návrhů a realizací opatření pro zlepšování.        

 Základními nástroji pro zajištění aktuálnosti, funkčnosti a efektivity systému kvality jsou:

  • pravidelné přezkoumávání systému vrcholovým vedením
  • interní prověrky kvality (audity)
  • kontrolní návštěvy zástupců certifikační firmy.

V procesu svařování, který je z hlediska realizace produktu zásadní a rozhodující je společnost certifikována podle standardu ČSN EN ISO 3834-2.

Certifikační firma TÜV NORD Czech je rovněž dlouhodobým partnerem naší společnosti v oblasti svařování při řešení konkrétních požadavků dle technických specifikací a realizaci výrobních zakázek v oblasti svařování.

 

 


© 2014 - 2023 CHODOS CHODOV s.r.o.