Stroje na zpracování pryže a plastů

Historie

history list

Historie strojírenské výroby v Chodově představuje více než stoletou tradici. Její základ položil v roce 1883 kovář Karel Gasch založením strojírenské firmy KARL GASCH MASCHINENFABRIK. Začal s výrobou jednoduchých strojů a zařízení dle potřeb regionu vyznačujícího se rozvojem těžby surovin a výroby porcelánu.

V roce 1905 má již firma deset výrobních objektů a kolem sta zaměstnanců. První světová válka přináší výrobu dělostřeleckých granátů. V roce 1924 se Gaschovy strojírny stávají akciovou společností. Období prosperity po krizi 30-tých let přerušuje 2. světová válka, která zapříčinila nedostatek pracovníků a zastaralé strojní vybavení. V roce 1946 dochází ke sloučení s dalšími chodovskými firmami Panenka-Öhm a Gerstner. Roku 1948 je firma zestátněna a začleněna do Teplických strojíren.

Od roku 1950, po několika reorganizačních změnách, je závod zařazen do národního podniku Buzuluk Komárov a přebírá po něm i název. V roce 1957 bylo rozhodnuto, že bude na okraji města vybudován nový závod a bude změněn výrobní program s ohledem na rychle se celosvětově rozvíjející obor gumárenského a plastikářského strojírenství. V roce 1959 byla započata výstavba nového areálu v místě, kde se nachází v současné době. Postupně dochází ke specializaci na tento obor a k realizaci rozsáhlých dodávek strojů a zařízení tohoto oboru do zpracovatelského průmyslu zemí bývalého východního bloku.

1. ledna 1963 je zahájen provoz v novém strojírenském závodě. V roce 1965 se podnik BUZULUK začlenil do odborového podniku CHEPOS vzhledem ke svému výrobnímu programu – gumárenské a plastikářské stroje. Roku 1968 je podnik začleněn do koncernu podniků Chepos Brno. Dne 27.září 1968 rozhodnutím ministra těžkého průmyslu je podnik transformován na národní podnik CHODOS CHODOV. V tento den je schválena nová ochranná známka, která je registrovaná a chráněna do současné doby. Společnost se plně osamostatňuje v roce 1989 a stává se státním podnikem.

V roce 1995 byl podnik privatizován nástupnickou organizací CHODOS CHODOV s.r.o.

V roce 2013 se společnost CHODOS CHODOV s.r.o. stala rodinnou firmou.


© 2014 - 2023 CHODOS CHODOV s.r.o.