Stroje na zpracování pryže a plastů

Plast - Extrudery

Vytlačovací stroje na plasty (extrudery) jsou určeny pro zpracování termoplastů vytlačováním v nekonečných délkách ve tvaru pásů, hadic, tyčí, profilů a podobně. Jedná se o zpracování materiálů LDPE, LLDPE, HDPE, PP, PS, PVC. Mohou být zařazeny do celé řady linek včetně regranulačních.

    

Popis stroje

 Vytlačovací stroj VS je zařízení, které je plynule zásobováno z násypky tuhým termoplastem ve formě granulí, prášku, případě drtí. Termoplast je v místě plnícího otvoru odebírán otáčejícím se šnekem umístěným v pracovním válci a dopravován do hlavy umístěné na výstupu z VS, která dá vytlačovanému termoplastu požadovaný tvar. Při průchodu vyhřívanou komorou prochází tok taveniny přes několik segmentů šneku. Šnek koná rotační pohyb, v důsledku kterého dochází k posuvu termoplastu v pracovním válci a současně za spolupůsobení tepla a tlaku k jeho postupné přeměně ve fázi kapalnou.

Pracovní válec

Pracovní válec tvoří dutý válec opatřený na obou koncích přírubami. Na jedné straně pro uchycení pracovního válce k převodové skříni, na opačné straně pro přichycení vytlačovací hlavy. V první části pracovního válce je násypka pro zásobování stroje materiálem. Další části válce jsou rozděleny na topné sekce se samostatně regulovatelnými teplotami. K vytemperování na požadovanou zpracovatelskou teplotu termoplastu slouží temperační bloky v keramickém nebo slídovém provedení. Každá topná sekce je osazena teplotním čidlem, sloužícím ke kontrole teplotního režimu. Pracovní válce dodáváme v NITRIDOVANÉM i BIMETALICKÉM provedení.

Šnek

Šnek je zařízení umístěné v pracovním válci. Zajišťuje odběr materiálu z násypky a v důsledku teploty a tlaku jeho postupnou přeměnu v taveninu. Profil šroubovice závisí na druhu zpracovávaného materiálu a může být na základě požadavku doplněn o vhodnou míchací sekci. Šnek může mít evakuační zónu, která svou konstrukcí umožňuje uvolňování par a plynů obsažených v tavenině. Šnek je zakončen kuželovou špičkou. Šneky vyrábíme z nitridované leštěné oceli. Vrch šroubovice může být opatřen tvrdokovovým návarem.

Ovládací okruh

Zajišťuje sdružování (sběr), zpracování a předávání informací nutných pro chod stroje.

Silový okruh

Je určen pro zajištění elektrické energie pro provoz stroje.

Pohon stroje

Elektromotor lze připojit k převodové skříni různými způsoby dle přání zákazníka.

Může být předřazen převodové skříni a spojený pružnou spojkou pro zajištění točivého pohybu šneku. Další alternativa je přenos kroutícího momentu klínovými řemeny.

Vytápění a chlazení

Pracovní válec je chlazen, popřípadě temperován, v jednotlivých topných pásmech, jejichž počet závisí na délce pracovního válce. Provedení teplotní regulace je podle typu stroje buď topnými tělesy a ventilátory nebo kompletními keramickými bloky.

Technická data vytlačovacích strojů na plasty

Typ 031 102 031 108 031 107 031 103 031 104 031 106 031 105 031 109
Průměr šneku [mm] 20 90 35 45 63 63 90 120
Délka šneku [L/D] 20 30 25 30 26 30 26 26

© 2014 - 2023 CHODOS CHODOV s.r.o.