Stroje na zpracování pryže a plastů

Podnik v Kyjevě

Současný podnik se zahraniční majetkovou účastí SERVIS - CHODOS byl založen jako ukrajinsko-československý společný podnik v Kyjevě dne 10.01.1992. Důvodem jeho vzniku byla snaha přiblížit se našim stávajícím i potenciálním zákazníkům na našich tradičních trzích, tj. v postsovětských zemích, především na Ukrajině a v Ruské federaci, a mít tak lepší možnosti nejen pro operativnější zajišťování garančního i pogarančního servisu a dodávek náhradních dílů, ale především pro aktivnější provádění akviziční, propagační, obchodní a poradenské činnosti v nastávajících nových ekonomických podmínkách.

Činnost společnosti SERVIS - CHODOS navázala na předchozí dlouholetou spolupráci s firmami IIŠP Moskva, Orgchim Moskva a Vniichimprojekt Kyjev. Ze společnosti Vniichimprojekt přišel do SERVISU - CHODOS výrazný kolega, chemik pan Pavel Veniaminovič Anikin. CHODOS zastupoval zkušený organizátor, pan Ladislav Hejl, předchozí dlouholetý vedoucí Obchodně-technických služeb, po jehož odchodu do důchodu na jeho pozici nastoupil pan Milan Štefanik (na fotografii), pracovník OTS a specialista na vyfukovací automaty. Tyto stroje se postupně staly hlavní náplní činnosti SERVISU - CHODOS.

 

Od počátku vzniku společnosti se velmi dobře rozvíjela její činnost a naplnilo se očekávání ze vzájemné spolupráce. Bylo vytvořeno a otevřeno předváděcí centrum vyfukovacích automatů včetně skladu náhradních dílů. Na přelomu tisíciletí však došlo bohužel k poklesu dodávek, který byl vyvolán politickými a ekonomickými změnami v zúčastněných zemích i mezinárodní politickou situací.

 

SERVIS - CHODOS přesto nepřerušil svoji činnost a je stále aktivní. Vzájemnou spolupráci chceme rozvíjet a využít veškerých možností, které nám osobní společný kontakt umožňuje. Pan Anikin nadále udržuje kontakty s uživateli našich strojů, provádí poradenskou činnost, navštěvuje oborové výstavy a setkání zpracovatelů plastů. Je připraven zabezpečit podporu při dodávkách a montáži našich strojů na celém teritoriu bývalého SSSR. V současné a budoucí době předpokládáme výrazný růst společného podniku SERVIS - CHODOS, vzhledem k potenciálním možnostem uplatnění našich nových výrobků na tomto trhu.

 

 

 

 

 

 


© 2014 - 2023 CHODOS CHODOV s.r.o.