Stroje na zpracování pryže a plastů

Pryž - Extrudery

  • Vytlačovací stroje na pryž (extrudery) jsou určeny pro zpracování kaučukových směsí metodou vytlačování.
  • Šnekem vytlačovaný materiál vystupuje z pracovního válce a je tvarován kalibrem příslušné vytlačovací hlavy.
  • S použitím různých vytlačovacích hlav lze na stroji vyrábět finálních výrobky v nekonečných délkách ve tvaru pásků, trubek, tyčí, hadic a jiných profilů. Na vytlačovací stroj navazuje linka sloužící k vulkanizaci vytlačeného finálního výrobku.
  • S pasírovací hlavou slouží vytlačovací stroj k čištění kaučukových směsí.
  • S hlavou na obstřik je stroj určen k pogumování kabelů a drátů s využitím v kabelářské a pneumatikářské výrobě.

    

Popis stroje

Stroj se skládá z frémy, převodové skříně, pracovního válce, šneku, podávacího ústrojí, ovládacího panelu, řídícího rozvaděče, pohonu a temperačních jednotek, jejichž počet závisí na počtu snímaných topných zón pracovního válce a hlavy.

Pracovní válec

Pracovní válec je složen standardně ze tří částí a je uchycen přírubou na převodovou skříň. V první části je násypka upravená pro zásobování stroje pryžovým páskem pomocí podávacího válečku. Další části válce jsou rozděleny na topné sekce se samostatně regulovatelnými teplotami. Každá topná sekce je osazena teplotním čidlem, sloužícím ke kontrole teplotního režimu.

Pracovní válec – kolíkový

Je rozdělen na dva konstrukční celky spojené přírubou. Celý válec je rozdělen na 3 temperované zóny. Temperovacím médiem je voda. Míchací kolíky jsou situovány do druhé a třetí temperovací zóny a mají válcový tvar. Počet kolíků je 6 v 8 řadách.

Pracovní válce dodáváme v NITRIDOVANÉM i BIMETALICKÉM provedení.

Šnek

Šnek je zařízení umístěné v pracovním válci. Společně s podávacím válečkem zajišťuje odběr studeného pásku z násypky a v důsledku teploty a tlaku jeho postupné homogenizaci a přeměnu v taveninu. Profil šroubovice závisí na druhu zpracovávaného pryže a může být na základě požadavku doplněn o vhodnou míchací sekci. Šnek může mít evakuační zónu, která svou konstrukcí umožňuje uvolňování par a plynů obsažených v tavenině. Šnek je vyvrtán pro chlazení a zakončen kuželovou špičkou.

Šnek – kolíkový

Šnek má speciálně upravenou vstupní zónu pro lepší vstup materiálu do válce. Pro každou rovinu míchacích kolíků je šroubovice přerušena drážkou, umožňující bezproblémové otáčení šneku.

Šneky vyrábíme z nitridované leštěné oceli. Vrch šroubovice může být opatřen tvrdokovovým návarem.

Ovládací okruh

Zajišťuje sdružování (sběr), zpracování a předávání informací nutných pro chod stroje.

Silový okruh

Je určen pro zajištění elektrické energie pro provoz stroje.

Pohon stroje

Elektromotor lze připojit k převodové skříni různými způsoby dle přání zákazníka. Může být předřazen převodové skříni a spojený pružnou spojkou pro zajištění točivého pohybu šneku. Další alternativa je přenos kroutícího momentu klínovými řemeny.

Vytápění a chlazení

Z důvodu lepší regulace teplot je délka pracovního válce rozdělena na několik topných pásem. Topné pásmo je prostor mezi pláštěm válce a válcem, kde protéká teplonosné medium. Pracovní válec je chlazen tlakovou vodou, cirkulující v topných okruzích jednotlivých topných pásem. Tlaková voda je v temperačních jednotkách ohřívána elektrickými topnými tělesy nebo ochlazována studenou vodou.

Technická data vytlačovacích strojů na pryž

Typ 031 017 031 015 031 016 031 018 031 012
kolíkový
031 021
kolíkový
031 019 005 703 005 704
Průměr šneku [mm] 50 63 75 90 90 120 120 125 250
Délka šneku [L/D] 15 15 15 15 15 15 15 5 4
Zásobování studené studené studené studené studené studené studené teplé teplé
Topné zóny 2 3 4 4 3 3 4 2 2

© 2014 - 2023 CHODOS CHODOV s.r.o.