Stroje na zpracování pryže a plastů

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – CHODOS CHODOV s.r.o.

Vážené dámy, vážení pánové!

V roce, kdy si připomínáme 100. výročí založení samostatného státu, slaví i chodovské strojírny, takřka po celém světě známé pod značkou CHODOS, svá významná jubilea.  Právě v letošním roce je to 135 let od chvíle, kdy kovář Carl Gasch založil v Chodově svůj podnik, na jehož tradici navazujeme do dnešních dní. Zároveň je to letos 50 let od okamžiku, kdy se chodovské strojírenství poprvé objevuje pod registrovanou obchodní značkou CHODOS a v neposlední řadě je letošní rok pátým od okamžiku, kdy se CHODOS CHODOV s.r.o. stává rodinným podnikem s novou vlastnickou strukturou.

Právě během uplynulých pěti let jsme investovali významné prostředky do rozvoje firmy a modernizace historického výrobního programu CHODOSU – vyfukovacích automatů a extruderů. Značné prostředky směřovaly také do našeho areálu, do obnovy strojového a technologického vybavení a do zázemí pro zaměstnance. Společně jsme odvedli kus práce, proto nyní nastal čas, abychom Vám s hrdostí prezentovali společnost CHODOS během premiérového DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ! 

DATUM:      sobota 10. 11. 2018

ČAS:            12:00 – 16:00  (Prohlídky cca ve 30 minutových intervalech)

MÍSTO:        sídlo společnosti CHODOS, Nejdecká 814, Chodov

A co jsme si pro Vás připravili?

Komentovanou prohlídku výrobních prostor společnosti vedenou našimi zaměstnanci, historické i současné fotografie a předměty spojené s historií firmy, na zahřátí čaj a svařené víno a na závěr prohlídky drobný dárek pro každého!

Srdečně Vás tedy zveme, přijďte se podívat do CHODOSU a buďte tak přítomni u nové tradice Dní otevřených dveří! 

Vedení společnosti


© 2014 - 2023 CHODOS CHODOV s.r.o.