Stroje na zpracování pryže a plastů

CHODOS MÁ NOVÉHO VÝZNAMNÉHO PARTNERA – SPOLEČNOST CETETHERM

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. uzavřela smlouvu o dlouhodobé spolupráci se společností Cetetherm. Cetetherm je globální lídr energeticky vysoce účinných předávacích stanic pro vytápění a chlazení v systémech centrálního zásobování energií. Technologie společnosti Cetetherm jsou celosvětově chápány jako vysoce inovativní a pomáhají jednotlivým zemím přispět ke snížení emisí CO2. Cetetherm je součást skupiny NIBE GROUP. 

Jsme rádi, že naše společnost CHODOS CHODOV s.r.o. spojuje své síly s významným světovým hráčem ve svém oboru, který má za sebou bohatou historii a zajištěnou dlouhodobou perspektivu i do budoucnosti.  Pro společnost Cetetherm budeme v našem závodě vyrábět a kompletovat předávací stanice tepla a chladu ve významném ročním objemu.    

Vzájemná spolupráce v oblasti výroby je oběma společnostmi chápána a deklarována jako dlouhodobá a strategická. Pro společnost CHODOS CHODOV s.r.o. přináší spolupráce s firmou Cetetherm také nové výzvy a  úkoly, především v oblasti personálního zajištění nové výroby, tak aby nebyla ohrožena výroba stávající, dále pak v zajištění a vybavení nových výrobních prostor, zaškolení technického personálu a začlenění do organizační struktury firmy.

První stanice vyráběné v CHODOSU jsou již nyní expedovány k zákazníkům a tak lze říci, že nová výroba byla úspěšně zahájena.

 


© 2014 - 2023 CHODOS CHODOV s.r.o.