Stroje na zpracování pryže a plastů

INOVAČNÍ VOUCHER KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO SPOLEČNOST CHODOS

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. získala dotační titul INOVAČNÍ VOUCHER KARLOVARSKÉHO KRAJE, který je využíván pro vývoj mechanismu uzavírání forem na vyfukovacích automatech, které jsou součástí vlastního výrobního programu společnosti. V rámci vývoje došlo k nahrazení stávajícího hydraulického mechanismu elektromechanickým. Cílem celého procesu je snížení výrobních nákladů stroje a tím zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. Na procesu spolupracuje naše společnost se Západočeskou univerzitou v Plzni. 

Společnost CHODOS CHODOV v posledních 5 letech významně investovala do nových technologií a intenzivně pracuje na vývoji nových moderních vyfukovacích automatů, které mají v CHODOSU již více než 50 letou historii. Navazujeme a rozšiřujeme také 50 letou  tradici výroby vlastních vytlačovacích strojů a linek pro recyklaci plastů a vytlačování gumy.

Za poskytnutí INOVAČNÍHO VOUCHERU děkujeme Karlovarskému kraji. 

www.kr-karlovarsky.cz 

www.zivykraj.cz 


© 2014 - 2021 CHODOS CHODOV s.r.o.